Palautteita

Hyväksi kouluttajaksi tuleminen ei tapahdu kertaheitolla, eikä siihen ole mitään kymmenen kohdan listaa: tee nämä, niin sinusta tulee hyvä kouluttaja.

Olen toiminut kouluttajana vuodesta 2015. Päivätyössäni ryhmäpäällikkönä olen kouluttanut uusia työntekijöitä sekä palveluneuvojista palveluasiantuntijoita. Olen kouluttanut asiakaslähtöisyydestä, empaattisesta asiakaskohtaamisesta sekä asiakkaan kuuntelemisesta.

Yhdenvertaisuuskoulutusten sisältö on ilman muuta erilainen verrattuna niihin, joita tein säännöllisesti päivätyössäni, mutta kouluttamisen perusperiaatteet säilyvät.

Erityisesti säilyy yksi tärkeä elementti: palautteen pyytäminen. Ilman palautetta heiltä, joita olen kouluttanut, en voisi kehittyä koko ajan paremmaksi kouluttajaksi. 

Tässä osa saamistani palautteista.

Taitava kohtaamaan ihmisiä

Javieralla oli selkeä, lempeä ja lämmin koulutustapa sekä aito ja vastaantuleva tyyli kohdata osallistujat.

Anna Etzell

Itsevarmuutta vaikeiden teemojen käsittelyyn

Olit todella ammattitaitoinen ja neutraali, vaikka aiheet olivat hankalia ja jopa epämukavia. Tunsin oloni kokoajan kuitenkin tosi hyväksi vaikeista teemoista huolimatta. Kiitos siitä.

Rohkaisee konkreettisiin tekoihin

Pidin siitä [koulutuksesta] paljon! Javiera käyttää paljon konkreettisia esimerkkejä, jotka valottavat käsiteltäviä aiheita hyvin. Lisäksi hän loi koulutukseen hyväksyvän ilmapiirin, jossa toisilleen entuudestaan tuntemattomatkin ihmiset halusivat jakaa mietteitään, uskalsivat kysyä ja pohtia ääneen. Se ei ole missään nimessä itsestäänselvyys. Lisäksi Javiera suhtautui esitettyihin pohdintoihin hyväksyvästi, mutta myös teemaan sopivalla jämäkkyydellä ja rohkaisi meitä koulutukseen osallistujia konkreettisiin tekoihin yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Selkeä koulutustapa

Koulutustapa oli selkeä ja itselleni sopiva. Itselleni tämä oli sopiva, koska mielenkiinto ja keskittyminen säilyi, kun kaikki info ei tullut powerpoint-dioissa, vaan Javieran puheessa, reflektiotehtävissä ja osallistujien puheenvuoroissa.

Koulutuksessa saa pohtia ja olla keskeneräinen

Javieralla on valtava ammattitaito kouluttaa ja puhua yhdenvertaisuudesta. Vaikka aiheet ovat vakavia, Javiera loi mukavan ja rennon ilmapiirin, jossa pystyttiin myös nauramaan ja vitsailemaan. Oli helpottavaa, kun koulutuksen alussa Javiera tuo esille, ettei kurssin aiheet ole helppoja ja ne voi tuntua epämukavilta. Hetkittäin yleisessä keskustelussa on voimillaan tietynlainen ehdottomuus, että asiat pitää tehdä ja sanoa oikein, joten oli todella vapauttavaa, että koulutuksessa oli tilaa olla keskeneräinen ja keskellä oppimisprosessia. Javiera lisäsi ainakin minussa itsetuntoa, että kyllä minä tiedän näistä asioista ja minulla on oikeus ja velvollisuus puuttua tilanteisiin, jossa toimitaan yhdenvertaisuuden vastaisesti.

Luottamuksellinen ilmapiiri

Pidin erittäin paljon. Paras koulutus, missä olen koskaan ollut (kun lasketaan koko koulutushistoria mukaan). Selkeä ja ymmärrettävä tapa kertoa asioista, jämäkkä ja samaan aikaan empaattinen, sopivasti huumoria (esim. sarkasmia) ja erityisesti asiasisällön laadukkuus ilahdutti. Loit todella luottamuksellisen ilmapiirin alusta saakka. En ole koskaan aiemmin ollut noin paljon äänessä missään luennolla/koulutuksessa. Nyt oli sellainen olo, että oikeasti haluaa osallistua ja jakaa. Se tuntui oikealta ja turvalliselta.

Koulutuksessa on helppo omaksua uutta

Helposti ymmärrettävä esitystapa, vaikka kuulijalla ei lähtötilanteessa olisikaan paljoa tietoa aiheesta.

Inga Lindelof

Arkeen sovellettavat esimerkit

Tyyli ja puhetapa oli selkeä, yksinkertainen mutta kattava. Riittävän konkreettinen ja arkeen sovellettavissa ja esimerkit olivat hyviä.

Javiera johtaa omalla esimerkillään

Koin Javieran asiantuntevaksi, napakaksi ja kaikki osallistujat huomioivaksi, mutta myös tosi lämpimäksi ihmiseksi. Jotenkin sellaiseksi ”omalla esimerkillä johtavaksi”. Esimerkit ovat selkeitä ja hyvin konkreettisia, ja uskon, että jokainen kanssasi ajatuksia koulutuksen aikana vaihtanut koki tulleensa asianmukaisesti kuulluksi.

Koulutuksesta olisi monille hyötyä!

Koulutuksessa käytetty kieli oli helposti lähestyttävää. Normeihin pureutuminen esimerkkien ja keskustelun avulla johti moniin ahaa-elämyksiin ja auttoi minua aidosti ymmärtämään, miten ne näkyvät elämässäni. Javiera ohjasi meitä lempeästi huomaamaan omat etuoikeutemme ja toimimaan niistä käsin. Koulutus oli luoksepäästävä enkä voinut olla miettimättä, että tästähän hyötyisi niin mun äiti kuin pikkuvelikin!

Viivi Kajula

Sanoista tekoihin

Varaa yhdenvertaisuuskoulutus nyt!

Pin It on Pinterest