Koulutukset

Jos haluat ja tarvitset tietoa kehopositiivisuudesta, rasismista ja antirasismista tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten kohtaamisesta turvallisella ja yhdenvertaisella tavalla, tilaa minulta koulutus!

Haluatko toimia tavalla, joka edistää yhdenvertaisuutta, mutta et ole varma, mitä se käytännössä tarkoittaa?

Oletko etsinyt tietoa, mutta törmännyt siihen, etteivät termit täysin aukea sinulle? Pohditko, että ehkä (työ)yhteisösi hyötyisi antirasistisesta koulutuksesta? Pelkäätkö, että työssäsi ei osata vielä kyllin hyvin ottaa huomioon eri lähtökohdista tulevia ihmisiä? Haluaisitko kohdata seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset turvallisemmin, mutta et ole varma mistä aloittaa?

Näihin kaikkiin tarjoan sinulle asiantuntemustani, kokemuksiani ja kykyäni selittää vaikeatkin termit käytännönläheisesti ja selkeästi. 

Huom! Tällä sivulla olevat hinnat ovat voittoa tavoitteleville yrityksille tai sellaisille voittoa tavoittelemattomille järjestöille tai yhdistyksille, jolla on rahoitus kunnossa. Jos edustamasi taho on voittoa tavoittelematon, vähävarainen yhdistys tai pieni ryhmä ihmisiä, älä epäröi olla yhteydessä – mietitään yhdessä teille sopiva hinta!

 

Koulutukseen osallistuneen kokemus:

Paras koulutus, missä olen koskaan ollut. Selkeä ja ymmärrettävä tapa kertoa asioista, jämäkkä ja samaan aikaan empaattinen, sopivasti huumoria (esim. sarkasmia) ja erityisesti asiasisällön laadukkuus ilahdutti. Nyt oli sellainen olo, että oikeasti haluaa osallistua ja jakaa. 

Mitä koulutuksissa käsitellään?

Yhdenvertaisuusteeman alla koulutuksissa voidaan käsitellä yleisesti esimerkiksi yhteiskunnan normatiivisuutta ja normikriittisyyttä, tai tarkemmin jotain sellaista teemaa, joka on teillä ajankohtainen tai kriittinen. 

Esimerkkejä koulutuksista, joita teen eniten, ovat rasismi, valkoisuus ja antirasismi, tai turvallisemman tilan periaatteet + häirintäyhdyshenkilön toiminta työpaikalla tai tapahtumissa. Yksittäisiä, lyhyempiä koulutuksia, voin pitää esimerkiksi jostain tarkemmasta asiasta, kuten vaikkapa mikroagressioista tai inklusiivisesta viestinnästä ja vuorovaikutuksesta. 

Oli kysymys vallankäytöstä, turvallisemman tilan periaatteista tai vähemmistöstressistä, tarjoan sinulle koulutuspakettia, missä alustuksen, keskustelun ja yksilö- ja/tai ryhmätehtävien avulla käydään läpi tapoja toimia yhdenvertaisuutta edistävällä tavalla.

Parhaiten yhdenvertaisuutta edistävät koulutukset, missä osallistujat saavat rauhassa tutustua aiheeseen ja keskustella oppimastaan. Siksi suosittelen vähintään kolmen tunnin koulutusta.

 

Miksi tilata yhdenvertaisuuskoulutus minulta?

Kouluttajana minulle on tärkeää kertoa näistä teemoista mahdollisimman selkeästi, saavutettavasti ja käytännönläheisellä tavalla. Pyrin koulutuksissani luomaan turvallisen oppimisympäristön, missä on mahdollisimman matala kynnys kysyä vaikeiltakin tuntuvia kysymyksiä, esittää ääneen puolivalmiita ajatuksia sekä kertoa omista huolista ja pohdinnoista aiheisiin liittyen.

Kouluttajana olen aktiivinen kuuntelija, erilaiset oppijat huomioonottava, inklusiivinen sekä validoiva kohtaaja.

 Kahdeksan tunnin koulutus tai esimerkiksi kolmen koulutuksen sarja.

Voidaan pitää yhden päivän aikana tai jakaa enintään neljään opetuskertaan.

Hinta: 5000 e + alv, sekä mahdolliset matka- ja majoituskulut.

Esimerkki kahdeksan tunnin koulutuksesta jaettuna kolmeen kertaan:

Ensimmäisellä opetuskerralla yhteiskunnan normatiivisuus + normikriittisyys, toisella tarkemmin esimerkiksi rasismi, valkoisuus ja antirasismi, ja kolmannella käytännön työkalut yhdenvertaisuutta edistävällä tavalla toimimiseen. 

Koulutuksissa voidaan osallistujamäärästä riippuen tehdä pohdiskelevia yksilötehtäviä ja/tai pienryhmäkeskusteluja tai -tehtäviä.

 

Neljän tunnin koulutus

Hinta: 3000 e + alv, sekä mahdolliset matka- ja majoituskulut.

Soveltuu parhaiten yhden yksittäisen teeman ympärille rakennettua koulutusta varten. Esimerkiksi rasismi, valkoisuus ja antirasismi, tai turvallisemman tilan periaatteet + häirintäyhdyshenkilön toiminta. 

Koulutuksessa voidaan osallistujamäärästä riippuen tehdä pohdiskelevia yksilötehtäviä ja/tai pienryhmäkeskustelu tai -tehtävä.

Tunnin minikoulutus, luento tai webinaari

 Hinta: 1000 e + alv, sekä mahdolliset matka- ja majoituskulut.

Tunnin minikoulutus, luento tai webinaari sopii parhaiten keskustelun aloittajaksi, lyhyeksi perehdytykseksi yhdenvertaisuuteen yleisesti yhteiskunnan normatiivisuuden ja normikriittisyyden kautta tai yhden yksittäisen yhdenvertaisuusteeman alla olevan asian opettamiseen, esimerkiksi mikroagressiot, representaatio ja inklusiivinen viestintä työkaluina yhdenvertaisuuden edistäjinä.  

Tunnin koulutus voidaan jakaa alustukseen 30 min + ryhmäkeskusteluun 30min, osallistujamäärästä riippuen. 

Koulutukseen osallistuneen kokemus:

Koin Javieran asiantuntevaksi, napakaksi ja kaikki osallistujat huomioivaksi, mutta myös tosi lämpimäksi ihmiseksi. Jotenkin sellaiseksi ”omalla esimerkillä johtavaksi”.

Sanoista tekoihin

Varaa yhdenvertaisuuskoulutus nyt!

Pin It on Pinterest